Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Anglický a český studentský slang

Autor Bc. Petra Blechová
Název organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra anglistiky
Rok vydání 2016
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Tato diplomová práce se zabývá porovnáním způsobů tvoření studentských slangových výrazů v češtině a v angličtině získaných dotazníkovým šetřením mezi českými a anglickými studenty středních a vysokých škol. Práce se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část pojednává o útvarech českého národního jazyka, dále o slangu v obecné rovině, zaměřuje se na studentský slang a na produktivní způsoby tvoření slangových výrazů v češtině i v angličtině. Podstatou praktické části je provedení srovnávací analýzy slovotvorných procesů u vybraných slov a rovněž vytvoření slovníčku studentských slangových výrazů.
Klíčová slova angličtina, čeština, slovníček, střední škola, studentský slang, vysoká škola
Typ výzkumu kvalitativní , srovnávací výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství, AO Sociologie, demografie
Email na řešitele peclova@pf.jcu.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1511455958.pdf
Instituce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra anglistiky
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez