Změnit jazyk:

Přínos participace ve studentských samosprávách pro děti a mládež

Autor Aneta Gregorová
Název organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální politiky a sociální práce
Rok vydání 2016
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Hlavním tématem práce je spoluúčast dětí a mládeže na veřejném životě demokratické společnosti, konkrétně přínos jejich participace ve studentských samosprávách a dětských parlamentech pro členy těchto organizací. V první části se věnuje teoretickému pozadí, vysvětluje význam pojmu participace, popisuje hierarchii studentských samospráv v České republice a představuje Národní parlament dětí a mládeže. Druhá, praktická část, za pomoci série rozhovorů se současnými i bývalými členy dětských zastupitelstev, s jejich rodiči i pedagogy identifikuje nejrůznější formy přínosu a benefity, které dětem participace přináší, a které lze rovněž považovat za motivaci pro potencionální budoucí členy samospráv. Účelem práce je tak představit tak participaci mládeže o něco více i nezasvěceným a vytvořit podklad k propagaci dětských parlamentů
Klíčová slova dětské parlamenty, Národní parlament dětí a mládeže, participace dětí a mládeže, studentské samosprávy, veřejný život
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AK Sport, aktivity volného času, AM Pedagogika a školství
Email na řešitele kotolova@fss.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1498050459.pdf
Instituce Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální politiky a sociální práce
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů