Změnit jazyk:

Postoje rodičů žáků 1. stupně základní školy k domácím úkolům

Autor Michaela Mervartová
Název organizace Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd
Rok vydání 2013
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Tématem bakalářské práce jsou Postoje rodičů žáků základní školy k domácím úkolům. Práce je rozdělena na tři části. V první z nich se autorka věnuje vymezení teorie, která je potřebná k lepšímu porozumění danému tématu. Popisuje zde, co je domácí úkol a jaké jsou jeho funkce. Následně se v této části věnuje rodičovské pomoci s domácími úkoly (tedy vztahy mezi rodinou a školou, názorům rodičů na domácí úkoly a rolím rodičů při plnění domácích úkolů jejich dětmi). Teorie je klíčovou v následné analýze získaných dat o postojích rodičů k domácím úkolům. Druhá část práce je zaměřena na popis metodologie kvantitativního výzkumu a poslední část práce obsahuje analýzu získaných dat. Autorka zde popisuje, jaké názory mají rodiče na to, co je domácí úkol a ukazuje, jak se liší jejich představa o pomoci dětem s domácími úkoly. Také uvádí názory rodičů na funkce domácích úkolů a jejich kompetentnost dětem s nimi pomáhat.
Klíčová slova domácí úkol, funkce domácích úkolů, postoje rodičů k domácím úkolům, vztah školy a rodiny, základní škola
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele pedagogika@phil.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1484751292.pdf
Instituce Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů