Změnit jazyk:

Význam základních uměleckých škol jako výchovně-vzdělávací instituce z pohledu pedagogů

Autor Bc. Kateřina Kessnerová
Název organizace Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky
Rok vydání 2012
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Bakalářská práce zaměřená na základní umělecké vzdělávání se věnuje vnímání významu základních uměleckých škol jako výchovně-vzdělávací instituce. Teoretická část práce seznamuje s charakteristikou a fungováním základních uměleckých škol a objasňuje některé pojmy, které se v souvislosti s uměleckým vzděláváním vyskytují nejčastěji. Dále seznamuje s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní umělecké vzdělávání, školním vzdělávacím programem a jejich obsahem. V praktické části se autorka zaměřila na kvalitativní výzkum názorů a postojů pedagogů. Pomocí analýzy skupinových rozhovorů se pokusila zjistit jejich vnímání významu základních uměleckých škol a reformy základního uměleckého vzdělávání.
Klíčová slova nadání, osobnost učitele, osobnost žáka, tvořivost, základní umělecké vzdělávání
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AK Sport, aktivity volného času, AM Pedagogika a školství
Email na řešitele ksteparova@ped.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1476796908.pdf
Instituce Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů