Změnit jazyk:

Dobrovolnictví mladých lidí, motivace a bariéry

Autor Bc. Jana Bělohlávková
Název organizace Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Katedra studií občanské společnosti
Rok vydání 2010
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Dobrovolnictví je aktuálním společenským tématem. Je přínosné pro společnost a zároveň i pro jedince, který se mu věnuje. Tato práce se zabývá tématem „mladí lidé a dobrovolnictví“. Pojednává o pohledu mladých lidí na dobrovolnictví a zkoumá motivace a bariéry, které mladí lidé ve vztahu k dobrovolnictví mají. V rámci práce byl uskutečněn kvalitativní výzkum metodou focus group. Cílovou skupinou byli mladí lidé ve věku 16-19let. Výzkum se kromě bariér a motivací věnoval i tomu, jak mladí lidé získávají informace o dobrovolnictví. V závěru práce jsou navržena doporučení pro propagaci dobrovolnictví mezi mladými lidmi. Tato doporučení jsou směřována především k Evropskému roku dobrovolnictví 2011.
Klíčová slova bariéry, dobrovolnictví, mládež, motivace, volný čas
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AK Sport, aktivity volného času, AN Psychologie
Email na řešitele petra.fejfarova@fhs.cuni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1464267855.pdf
Instituce Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Katedra studií občanské společnosti
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet oslovených klientů pomocí sítě ICM
Poměr nezaměstnanosti mládeže (15-24 let) v %
Dobrovolnická aktivita
Pracovní místa v evidenci úřadu práce pro absolventy a mladistvé
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů