Změnit jazyk:

Výzkum: Počítačové hry a dívky

Autor Mgr. Michaela Bartošová, Mgr. Petr Fučík, Ing. Vladimír Kuchař, Ing. Zdeňka Mindlová, Ing. Magdaléna Šedová
Název organizace generaceY
Rok vydání 2012
Typ zprávy studie
Anotace Cílem tohoto výzkumu bylo pomocí analýzy dětských kreseb na téma „jakou hru bych si rád zahrál/a“ zmapovat, jaké typy her se v dětských návrzích vyskytují a zdali existují výrazné rozdíly mezi chlapci a dívkami. Děti byly vyzvány, aby navrhly a nakreslily počítačovou hru, kterou by si samy rády zahrály. V průběhu analýzy bylo sledováno, co nebo kdo se na obrázku vyskytuje a jaký děj je zde zachycen a pomocí podstatných jmen a sloves byly tyto skutečnosti zaznamenávány do tabulky. Dalším krokem analýzy je rozlišení her na základě pohlaví, kdy sledujeme, zdali se některé jednotky vyskytovaly více u chlapců / dívek.
Klíčová slova analýza, dívka, chlapec, kresba, počítačová hra
Typ výzkumu kvalitativní , kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství, AN Psychologie, FK Gynekologie, porodnictví
Email na řešitele alexandra.hroncova@msmt.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1439810071.pdf
Instituce generaceY
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů