Změnit jazyk:

Rodiče, děti a jejich problémy

Autor PhDr. Ludmila Boková a kolektiv
Název organizace Sdružení linka bezpečí
Rok vydání 2011
Typ zprávy sborník
Anotace Publikace přiblížuje problémy, s nimiž se konzultanti na Rodičovské lince nejvíce setkávají. Mezi ně patří především obtíže v rodinných vztazích, které jsme doplnili o relevantní statistiky z linky za období posledních tří let včetně ilustrativních příběhů. Publikace se skádá z několika tématických oddílů. Jako první jsme zařadili téma sociologického a psychologického pohledu na změny v rodině a v péči o dítě za posledních dvacet let. Další příspěvek se týká rozvodů a jeho dopadu na děti (tzv. sporem o dítě). Významný fenomén, se kterým se v posledních letech na Rodičovské lince výrazně setkáváme, je téma dospívajících a mladých dospělých, kteří jsou svým způsobem závislí na svých rodičích a chovají se v rodině tzv. „parazitujícím“ způsobem, např. kradou rodičům peníze, berou si na sebe drobné půjčky, které nesplácejí, či dokonce rodiče fyzicky napadají. Nejbolestnějším tématem, které je zde rozebíráno, je úmrtí v rodině, způsoby , jak rodičům v nelehké situaci pomoci a jak o tématu smrti v rámci rodiny hovořit.
Klíčová slova Rodiče, rodičovská linka, rodina, dítě, rozvod, spor o dítě, porozvodová péče o dítě, úmrtí rodinného člena, problémy dospívání
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AN Psychologie
Email na řešitele info@linkabezpeci.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1378730213.pdf
Instituce Sdružení linka bezpečí
Web instituce www.linkabezpeci.cz
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů