Změnit jazyk:

Plody - novorozenci - kojenci jako část evropské studie WHO - ELSPAC

Autor doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
Název organizace Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita
Rok vydání 2002
Typ zprávy monografie
Anotace Dle rozhodnutí Mezinárodního koordinačního a výkonného výboru projektu Světové zdravotnické organizace ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood) bylo brněnské centrum pověřeno zpracováním knižní publikace. Základní datovou bazi tvořil především porodní dotazník. Podařilo se získat data 6 evropských center, která jsou mezi sebou srovnávána. Knihu tvoří : úvodní stať s vhledem do problému, 10 mezinárodně stanovených tématických kapitol k těhotenství a porodům a kapitola demografických údajů participujících zemí s ohledem na dobu sběru dat. Byla vytvořena česká verze knihy, v současnosti se připravuje anglická mutace.
Klíčová slova ELSPAC, porodní váha; porodní dotazník; demografické znaky; těhotenství, porod; rizika a komplikace v těhotenství; těhotenský věk
Typ výzkumu srovnávací výzkum
Datum zahájení 1. 5. 2000
Datum ukončení 31. 12. 2002
Obor FH Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Poznámka Kukla, Lubomír. Plody - novorozenci - kojenci jako část evropské studie WHO - ELSPAC. Brno : Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, 2002. 915 s. neuveden.
Email na řešitele 30125@mail.muni.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Uložení zprávy Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita, Kamenice 5 Brno 62500
Instituce Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita
Možná souvislost Počet živě narozených
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů