Změnit jazyk:

Čtenářská gramotnost romských žáků

Autor Kateřina Šormová
Název organizace FF UK
Rok vydání 2015
Typ zprávy disertační práce
Anotace Disertační práce se zaměřuje na dvě výzkumné otázky: (1) zda a jak se v testu čtenářské gramotnosti odlišují výsledky romských a neromských žáků a (2) popisuje faktory domácího a školního prostředí, které rozvoj čtenářské gramotnosti romských žáků ovlivňují. Na základě těchto výzkumných otázek byly stanoveny jednotlivé hypotézy. Výzkum čtenářské gramotnosti romských žáků byl proveden ve 4. a 5. ročnících základních škol v sociálně vyloučených lokalitách na území České republiky, výzkumnými nástroji byly dotazníky pro žáky a učitele a test čtenářské gramotnosti. Výzkum je replikací mezinárodního výzkumu čtenářské gramotnosti PIRLS ve zkrácené podobě. Do výzkumu se zapojilo celkem 596 respondentů z 36 tříd základních škol, analýza dat byla provedena pomocí kvantitativních výzkumných metod.
Klíčová slova čtenářská gramotnost, čtení s porozuměním, domácí gramotnostní prostředí, funkční gramotnost, jazykově znevýhodnění žáci, romský etnolekt češtiny, testování, vzdělávání Romů
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele info@ff.cuni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1603134218.pdf
Instituce FF UK
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů