Změnit jazyk:

Vztahy v rodině z dětské perspektivy

Autor Xenie Uholyeva
Název organizace FF UK
Rok vydání 2017
Typ zprávy disertační práce
Anotace Cílem studie bylo popsat vnímání rodiny dětmi-klienty psychologických poraden a porovnat vnímání rodinné koheze dětmi s úzkostnými a výchovnými potížemi. Výzkumný soubor tvořilo 124 dětí ve věku 5 až 18 let (průměr 10,4). Dětem byl administrován FAST (Test rodinného systému).
Klíčová slova rodina, dítě, vztahy, koheze, vliv
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AN Psychologie
Email na řešitele info@ff.cuni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1602794925.pdf
Instituce FF UK
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů