Změnit jazyk:

Život dětí s médii a v médiích

Autor Barbora Neuwirthová
Název organizace PedF UK
Rok vydání 2016
Typ zprávy disertační práce
Anotace Disertační práce pozoruje a popisuje způsoby, jakými děti uchopují kvartární média a jak média ovlivňují jejich život. Usiluje o etnografický popis toho, jak děti prožívají své dospívání v prostředí médií a spolu s nimi. Pro realizaci hlavního výzkumu byl zvolen metodologický postup školní etnografie, sběr dat byl realizován formou polostrukturovaných rozhovorů se 13 dětmi ve věku 11-15 let, dalšími zdroji dat byly výstupy ze zúčastněného pozorování v prostředí školy a analýza mediálních produktů dětí.
Klíčová slova Kultura dětí; role médií v životě dětí; média a škola; média; kvartární média; dospívání; raná adolescence; kvalitativní výzkum; školní etnografie; systemické myšlení; interpretivní model socializace
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AO Sociologie, demografie
Email na řešitele info@pedf.cuni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1602793480.pdf
Instituce PedF UK
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů