Změnit jazyk:

Co české děti nevědí o zdraví a jak podpořit jejich zdravotní gramotnost. Výsledky studie, trendy, doporučení, praktická inspirace a vzdělávací aktivity.

Autor Michal Kalman
Název organizace Univerzita Palackého v Olomouci
Rok vydání 2020
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Publikace shrnuje výsledky mezinárodní výzkumné studie HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) zaměřené na zdravotní gramotnost dětí a mládeže, kterou v České republice zajišťuje Univerzita Palackého v Olomouci. Jedná se o komplexní zdroj dat o životním stylu, zdraví, pohybové aktivitě, obezitě, zkušenostech s kouřením a alkoholem nebo o trávení volného času u 11–15 letých školáků. V roce 2018 se do studie zapojilo 9 tis. školáků ve věku 13 - 15 let z 230 škol.
Klíčová slova zdravotní gramotnost dětí a mládeže, Univerzita Palackého v Olomouci, životním styl, zdraví, pohybové aktivity, obezita, zkušenostech s kouřením a alkoholem, trávení volného času u 11–15letých školáků
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele michal.kalman@upol.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1598695033.pdf
Instituce Univerzita Palackého v Olomouci
Možná souvislost Prevalence nadváhy a obezity
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů