Změnit jazyk:

Aktuální otázky trestné činnosti páchané na mládeži

Autor Jakub Chromý
Název organizace Právnická fakulta Masarykova univerzita
Rok vydání 2011
Typ zprávy disertační práce
Anotace Tato disertační práce vychází ze skutečnosti, že trestná činnost páchaná na mládeži je závažným celospolečenským problémem. Hlavním cílem předkládané práce je identifikovat klíčové a zároveň aktuální problémy kriminality páchané na mládeži v České republice, podat jejich analýzu a zhodnocení, jakož i provést důkladný rozbor trestněprávní ochrany mládeže. Výzkum byl tvořen dotazníkovým šetřením.
Klíčová slova alkohol, anabolické steroidy, děti, komerční sexuální zneužívání, kyberšikana, mladiství, nový trestní zákoník, ochrana mládeže, partnerské násilí, rekodifikace v České republice, trestné činy, viktimologický výzkum
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AG Právní vědy
Email na řešitele info@law.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1593688141.pdf
Instituce Právnická fakulta Masarykova univerzita
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet dětí a mladých lidí
Předpokládané počty dětí a mladých lidí
Požívání alkoholu
Mládež v evidenci Úřadu práce ČR
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů