Změnit jazyk:

Úloha školy v podpoře rozvoje fyzické aktivity adolescentů

Autor Kateřina Linhartová
Název organizace MED MU
Rok vydání 2020
Typ zprávy disertační práce
Anotace Disertační práce řeší problematiku hodnocení výživového stavu adolescentů. Z pozice pedagoga je sledována výchova zdravotní gramotnosti a stav výživy v rámci prevence chorob podněcovaných nezdravým životním stylem. Výzkum byl prováděn metodou dotazníku.
Klíčová slova školní výchova zdravotní gramotnosti, stav výživy, poruchy stavu výživy, pohybová aktivita, statická činnost, kardiovaskulární zdraví
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor FM Hygiena
Email na řešitele info@med.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1593675177.pdf
Instituce MED MU
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů