Změnit jazyk:

Národní výzkum kyberšikany učitelů

Autor Kamil Kopecký, Szotkowski René
Název organizace Centrum prevence a rizikové virtuální komunikace UPOL
Rok vydání 2016
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Cílem výzkumu kyberšikany učitelů je na reprezentativním vzorku učitelů zmapovat prevalenci kyberšikany, zjistit, jaké formy kyberšikany jsou nejrozšířenější, kde nejčastěji kyberšikana probíhá, jaký má dopad na učitele, jaké strategie řešení učitelé volí a koho do řešení zapojují. 
Klíčová slova šikana, učitelé, kyberšikana
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AO Sociologie, demografie, IN Informatika
Email na řešitele kamil.kopecky@upol.cz
Dostupnost jiný
Odkaz na zprávu https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/tiskove-zpravy/87-kybersikana-ucitelu-2016-infografika/file
Uložení zprávy Ano
Instituce Centrum prevence a rizikové virtuální komunikace UPOL
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů