Změnit jazyk:

Mohou organizované volnočasové aktivity vyrovnávat negativní výstupy nestrukturovaných aktivit pro zdraví adoloscentů?

Autor Petr Badura, Andrea Madarasova Geckova, Dagmar Sigmundova, Erik Sigmund1, Jitse P. van Dijk, Sijmen A. Reijneveld
Název organizace UPOL, UPJS, UMPEG
Rok vydání 2018
Typ zprávy Článek v odborném periodiku
Anotace Cílem článku je zhodnotit vztahy zapojení do vybraných nestrukturovaných volnočasových aktivit (UA) se zdravotně rizikových chováním a školními úspěchy a stupeň do jakého může participace v organizovaných volnočasových aktivitách (OLTA) změnit tyto vztahy. S využitím vzorku 6935 Českých adolescentů ve věku 13 a 15 let (HBSC data) došli autoři k závěru, že vybrané nestrukturované aktivity vysoce korelují se současným zdravotně rizikovým chováním i školními výsledky. Nicméně současná účast v OLTA tyto negativní výstupy výrazně neovlivňuje, nicméně adolescenti zapojení pouze v UA konzistentně reportují ještě méně uspokojivé výsledky.
Klíčová slova adolescence, dospívání, mimoškolní aktivity, nestrukturovaný volný čas, užívání návykových látek, pohlavní styk, školní výsledky,
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AK Sport, aktivity volného času
Email na řešitele petr.badura@upol.cz
Dostupnost dostupný v knihovně
Odkaz na zprávu https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00038-018-1125-3
Uložení zprávy Ano
Instituce UPOL, UPJS, UMPEG
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet dětí a mladých lidí
Předpokládané počty dětí a mladých lidí
Počet živě narozených
Naděje dožití
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů