Změnit jazyk:

Švédský celonárodní festival pro mládež Länk

Autor Jana Peřinová
Název organizace Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rok vydání 2017
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Bakalářská práce „Švédský celonárodní festival pro mládež Länk“ se ve své první části zabývá historií vzniku festivalu a jeho dnešní podobou. Zkoumaná tematika popisuje kromě platformy, která funguje za účelem podpory divadelní tvorby mládeže, i způsob spolupráce amatérského a profesionálního divadla v rámci festivalu. Ve druhé části autorka práce představuje přehled současných dramatických textů, které pro účely festivalu Länk vznikly, čímž nabízí inspiraci při hledání vhodné předlohy pro inscenační práci s mladými amatérskými soubory.
Klíčová slova Länk, festival, mládež, Švédsko, dramatický text, Riksteatern, divadlo a výchova
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AL Umění, architektura, kulturní dědictví
Email na řešitele neni@neni.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Odkaz na zprávu https://is.jamu.cz/th/blcnm/
Uložení zprávy Ano
Instituce Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet oslovených klientů pomocí sítě ICM
Poměr nezaměstnanosti mládeže (15-24 let) v %
Pracovní místa v evidenci úřadu práce pro absolventy a mladistvé
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů