Změnit jazyk:

Československý svaz mládeže jako prostředek ideologického působení na mládež v Brně (1949-1953)

Autor Michal Šindlář
Název organizace HistÚ FF MU
Rok vydání 2017
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Cílem práce je sledovat snahu Československého svazu mládeže o ideologické působení na mládež v Československu v letech 1949–1953. Mezi zkoumané okruhy činnosti svazu patří politická výchova mládeže a pořádání masových a kultuních akcí.
Klíčová slova politická výchova,mládež,Československý svaz mládeže,ČSM
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AB Dějiny
Email na řešitele sindlar@mail.muni.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Odkaz na zprávu https://is.muni.cz/th/x02al/diplomova-prace-sidlar.pdf
Uložení zprávy Ne
Instituce HistÚ FF MU
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet oslovených klientů pomocí sítě ICM
Poměr nezaměstnanosti mládeže (15-24 let) v %
Pracovní místa v evidenci úřadu práce pro absolventy a mladistvé
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů