Změnit jazyk:

Sociální determinanty vysokých vzdělanostních očekávání rodičů

Autor Lucie Hrubá
Název organizace Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Sociologický ústav AV ČR
Rok vydání 2017
Typ zprávy Článek v odborném periodiku
Anotace Účelem tohoto článku je identifikovat hlavní faktory vysvětlující vysoká rodičovská očekávání ke vzdělání dětí. Na rozdíl od většinu studií, rodičovská očekávání jsou studována jako nezávislé proměnné, raději nežli závislé. Data z první vlny Výběrového šetření domácností (2015) byla využita k analýze. Víceúrovňová logistická regrese potvrdila, že vzdělání rodičů a typ navštěvované školy jsou nejsilnějšími determinantami vysokých očekávání rodičů ve vzdělávání jejich dětí.
Klíčová slova vzdělanostní očekávání, vzdělávací aspirace, očekávání rodičů, teorie statutu, hypotéza rozředění
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství, AN Psychologie, AO Sociologie, demografie
Email na řešitele 333312@mail.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1530393009.pdf
Odkaz na zprávu http://www.sav.sk/journals/uploads/10191016Hruba%20-zalomena.pdf
Uložení zprávy Ano
Instituce Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Sociologický ústav AV ČR
Web instituce fss.muni.cz
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů