Změnit jazyk:

Noví mladí Masaryci? Podpora demokracie a jejích principů u českých adolescentů

Autor Jan ŠEREK
Název organizace Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Rok vydání 2017
Typ zprávy Článek v odborném periodiku
Anotace Cílem studie je prozkoumat úroveň a prediktory podpory demokracie a dvou demokratických principů u českých adolescentů ve věku 14-17 let. Analyzována byla dotazníková data sebraná na základních a středních školách ve čtyř krajích České republiky (N = 1959). Celkové výsledky ukazují, že generace současných adolescentů je charakteristická relativně výraznou neprovázaností mezi obecnou podporou demokracie a podporou jejích jednotlivých principů. Důležitou roli podle všeho hraje kontext, ve kterém adolescenti o demokracii uvažují, ale rovněž individuální psychologické orientace. Klíčovou se zdá být zejména sociální důvěra, která souvisí s obecnou podporou demokracie a podporou ochrany práv menšin.
Klíčová slova podpora demokracie, demokratické hodnoty, adolescenti
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AD Politologie a politické vědy, AN Psychologie
Email na řešitele serek@fss.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1530391884.pdf
Odkaz na zprávu https://doi.org/10.13060/00380288.2017.53.2.313
Uložení zprávy Ano
Instituce Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Web instituce fss.muni.cz
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů