Změnit jazyk:

Vliv individuálních faktorů a školního prostředí na vnímaný přínos školních diskusí o celospolečenských tématech

Autor Dana Juhová, Hana Macháčková, Jan Šerek, Petr Macek
Název organizace Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Rok vydání 2016
Typ zprávy Článek v odborném periodiku
Anotace Cílem této studie bylo zjistit, zdali existuje spojitost mezi vybranými charakteristikami na straně třídy (otevřené vyučování, styl vystupování učitele, vztahy se spolužáky a typ školy) a individuálními charakteristikami studentů (vlastní zapojení do diskusí, plachost, potřeba poznávání, zájem o politiku a demografické proměnné) a jejich vnímáním přínosnosti školních diskusí o celospolečenských tématech. Ve studii byla využita dotazníková data, která byla v roce 2014 sesbírána od studentů devátých ročníků základních škol, prvních ročníků středních škol a gymnázií ve čtyřech krajích České republiky; v této studii byla analyzována data 729 studentů ve věku 14-17 let, kteří měli v posledním roce zkušenosti se školními diskusemi o společenských tématech. Podle víceúrovňového lineárního modelu vnímají diskuse jako přínosnější studenti ze tříd, ve kterých panují dobré vztahy mezi spolužáky, a rovněž studenti, kteří osobně vnímají školní vyučování jako otevřené, vystupování učitele v diskusích jako liberální, sami se do diskusí zapojují a zajímají se o politiku. Naopak nebyla potvrzena spojitost s pohlavím, věkem či potřebou poznávání a plachostí. Tato zjištění mohou pomoci učitelům v praxi zkvalitnit třídní diskuse o politice a celospolečenských tématech a zvýšit tak jejich vnímanou přínosnost pro studenty.
Klíčová slova školní diskuse, otevřené vyučování, vztahy se spolužáky, potřeba poznávání, dospívající
Typ výzkumu jednorázový výzkum, kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AN Psychologie
Email na řešitele macek@fss.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1530390997.pdf
Odkaz na zprávu https://e-psycholog.eu/pdf/juhova_etal.pdf
Uložení zprávy Ano
Instituce Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Web instituce fss.muni.cz
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů