Změnit jazyk:

Služby pro rodinu a děti. Sborník příspěvků ze semináře konaného dne 16.srpna 2011

Autor Ministerstvo práce a sociálních věcí
Název organizace Ministerstvo práce a sociálních věcí
Rok vydání 2011
Typ zprávy účelová publikace
Anotace Sborník obsahuje následující příspěvky: Rodiče a rodina v životě dítěte, Potřebnost služeb pro děti a rodiny, současný systém a možnosti rozvoje, Dobrovolnické a nízkoprahové služby pro rodiny a děti - efektivní spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími subjekty, Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi, Komplexní přístup při péči o rodiny a děti, Komunitní služby a jejich efektivita pro včasné a přirozené řešení problémů rodin a dětí, Střediska výchovné péče a jejich místo v systému sociálně-právní ochrany dětí, Služby pro rodiny s dětmi, zahraniční zkušenost, dobrá praxe.
Klíčová slova sociálně právní ochrana dětí
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AE Řízení, správa, administrativa
Email na řešitele posta@mpsv.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1525122587.pdf
Odkaz na zprávu https://www.mpsv.cz/files/clanky/13088/sbornik.pdf
Uložení zprávy Ano
Instituce Ministerstvo práce a sociálních věcí
Web instituce www.mpsv.cz
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů