Změnit jazyk:

Sociodemografická analýza – Mapy rozložení ohrožení dětí a rodin v ČR

Autor PhDr. Daniel Topinka, Ph.D. et al.
Název organizace Sociofactor s.r.o. pro Ministerstvo práce a sociálních věcí
Rok vydání 2013
Typ zprávy účelová publikace
Anotace Předkládaná sociodemografická analýza je jedním z podkladů k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny, zejména v oblasti činnosti orgánů sociálně-právní ochrany a plánování služeb pro práci s rodinami a dětmi. Jejím cílem je představit vybrané sociální jevy a k nim náležející indikátory ohrožení dětí a rodin v členění dle krajů a obcí s rozšířenou působností a příslušných částí statutárních měst vykonávajících agendu sociálně-právní ochrany dětí (SPOD). Analýza představuje výběr indikátorů ohrožení a data, která se podařilo shromáždit a zpracovat z dostupných informačních zdrojů.
Klíčová slova ohrožené děti, ohrožené rodiny
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AO Sociologie, demografie
Email na řešitele posta@mpsv.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1525119500.pdf
Odkaz na zprávu https://www.mpsv.cz/files/clanky/15675/SOCDEM_ANALYZA_OHROZENE_DETI.pdf
Uložení zprávy Ano
Instituce Sociofactor s.r.o. pro Ministerstvo práce a sociálních věcí
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů