Změnit jazyk:

Metodická příručka pro kurátory pro děti a mládež

Autor Ministerstvo práce a sociálních věcí
Název organizace Ministerstvo práce a sociálních věcí
Rok vydání 2016
Typ zprávy účelová publikace
Anotace Příručka vymezuje základní pojmy, podává výklad základních principů a východisek a popisuje základní nástroje a postupy při práci s touto skupinou ohrožených dětí. Je určena především kurátorům pro děti a mládež, avšak mnoho z jejích částí má významný přesah do dalších oblastí poskytování sociálně-právní ochrany dětí a příručka se tak může stát cenným zdrojem informací i pro ostatní pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Příručka v sobě kombinuje právní výklad s popisem principů a metod sociální práce a zahrnuje v sobě rovněž typologii případů, s nimiž se kurátor pro děti a mládež setkává nejčastěji, jakož i příklady konkrétních kazuistik. Její hodnotová východiska plně respektují základní principy ochrany dětí, jak vyplývají z Úmluvy o právech dítěte.
Klíčová slova práva dětí, kurátoři pro děti a mládež, OSPOD, sociálně právní ochrana dětí, sociální práce
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AE Řízení, správa, administrativa
Email na řešitele posta@mpsv.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1525117926.pdf
Odkaz na zprávu https://www.mpsv.cz/files/clanky/28476/Metodicka_prirucka_pro_kuratoty_pro_deti_a_mladez.pdf
Uložení zprávy Ano
Instituce Ministerstvo práce a sociálních věcí
Web instituce www.mpsv.cz
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů