Změnit jazyk:

Povědomí o značkách cigratet mezi dětmi ve věku 8 -12 let v České republice

Autor Jarmila Kučerová, Jiří Rameš, Keely Fraser, Eva Králíková
Název organizace Institut hygieny a epidemiologie, První lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Rok vydání 2017
Typ zprávy Článek v odborném periodiku
Anotace Účelem této studie je zhodnotit kuřácké chování, znalost značek cigaret a přístup 8 - 12ti letých dětí v České republice k cigaretám. V letech 2009 - 2012 byl realizován na 51 základních školách v Praze a Středních Čechách průřezový výzkum se vzorkem 4 439 dětí ve věku 8 až 12 let. 59 procent všech dětí dokáže jmenovat alespoň jednu značku cigaret.
Klíčová slova kontrola tabáku, děti, povědomí o značkách, přístup k cigaretám
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AK Sport, aktivity volného času
Email na řešitele vyzkum@vyzkum-mladez.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1522513590.pdf
Odkaz na zprávu http://apps.szu.cz/svi/cejph/show.php?kat=archiv/2017-3-06
Uložení zprávy Ano
Instituce Institut hygieny a epidemiologie, První lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet dětí a mladých lidí
Předpokládané počty dětí a mladých lidí
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů