Změnit jazyk:

Výzkum praxe náhradní rodinné péče v České republice a zkušenosi aktérů s touto praxí

Autor Věduna Bubleová, Ondřej Novák, Marie M. Vágnerová, Jan Paleček, Olga Šmídová-Matoušová, Filip Vyskočil
Název organizace Středisko náhradní rodinné péče, spolek
Rok vydání 2014
Typ zprávy monografie
Anotace Tato monografie analyzuje současnou situaci náhradní rodinné péče z  právního, sociologického a  psychologického hlediska, z  pohledu české populace a ze zkušeností a názorů jednotlivých aktérů náhradní péče. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jaké jsou potřeby dětí a  náhradních rodičů a  jaké služby na  ně reagují v jednotlivých fázích procesu NRP. Výzkum probíhal od února 2013 do září 2014.
Klíčová slova náhradní rodinná péče
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AO Sociologie, demografie
Email na řešitele info@nahradnirodina.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1519857872.pdf
Uložení zprávy Ano
Instituce Středisko náhradní rodinné péče, spolek
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů