Změnit jazyk:

Sociálně-právní ochrana dětí v případech rozvodových a rozchodových konfl iktů

Autor Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci: Mgr. Eva Dobrušová, Mgr. Petra Večerková, JUDr. Ivana Hrdličková, Mgr. Eva Šilarová, Mgr. Kateřina Hollá, Marie Vavroňová, MUDr. Martin Hollý
Název organizace Ministerstvo práce a sociálních věcí
Rok vydání 2012
Typ zprávy Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem
Anotace Metodický materiál poskytuje myšlenky a zkušeností pro usnadnění práce s rodinou, která se rozpadá. Předkládaný koncept si klade za cíl pomoci sociálním pracovníkům a pracovnicím při práci s rodiči, kteří se rozcházejí nebo rozvádějí a řeší své spory o děti. Doporučení a návody pro práci s rodiči a dětmi zakotvujeme do legislativní úpravy rozvodové problematiky. Dále se zabýváme specifiky rozchodových a rozvodových situací, potřebami a vyjadřováním dětí a problematikou komunikace s rodiči a dětmi. Předkládáme kapitoly věnované doprovázení rodiny při hledání nového uspořádání vztahů a péče o děti a s tím spojenými úskalími. Pracovníkům sociálně-právní ochrany dětí jde na prvém místě o hájení zájmů dítěte. Vyhrocené konflikty rodičů a jejich spory o dítě, mohou zájem dítěte ohrozit. Metodický koncept je inspirací pro zvolení takových postupů, které přispějí k hladšímu průběhu a řešení sporů o děti.
Klíčová slova práva dětí, rozvody, sociální práce
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AG Právní vědy
Email na řešitele neznamy@neznamy.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1519857049.pdf
Uložení zprávy Ano
Instituce Ministerstvo práce a sociálních věcí
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů