Změnit jazyk:

Perspektivní víceúrovňové zkoumání vztahu mezi soudržností a výkonem týmu v elitním sportu pro mládež

Autor Alex J.Benson, Pavol Šiška, Mark Eysa, Silvia Priklerová, Pavel Slepička
Název organizace Univerzita Karlova / Fakulta tělesné výchovy a sportu
Rok vydání 2016
Typ zprávy Článek v odborném periodiku
Anotace Cílem výzkumu bylo vystavět česko-slovenskou verzi dotazníku Youth Sport Environment Questionnaire (YSEQ; Eys, Loughead, Bray, & Carron, 2009) a (b) prozkoumat vztah mezi výkonem týmu a kohezí ve vzorku mladých evropských elitních sportovních týmů. S 352 elitními mladými atlety z 22 týmů, podpora byla získána pro strukturu dvou faktorů, které jsou základem YSEQ. Na základě dat sebraných podruhé (N = 291) a potřetí (N = 246), víceúrovňová analýza odhalila, že při kontrole koheze uprostřed sezony, výkon týmu u této doby signifikantně a výrazně předpovídá sociální kohezi později v sezoně. Ani úloha, ani sociální soudržnost nepředvídali týmovou výkonnost. Vedle přizpůsobení YSEQ pro použití v jedinečném kontextu tato zjištění odhalují povahu vztahů soudržnosti a výkonu v elitním sportu mládeže.
Klíčová slova mladí elitní atleti, týmový výkon, sociální koheze
Typ výzkumu jednorázový výzkum, kontinuální výzkum, kvantitativní , srovnávací výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele slepicka@ftvs.cuni.cz
Dostupnost dostupný po zaplacení
Odkaz na zprávu https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029216300899
Uložení zprávy Psychology of Sport and Exercise Volume 27, November 2016, Pages 39-46
Instituce Univerzita Karlova / Fakulta tělesné výchovy a sportu
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů