Změnit jazyk:

Romské dítě, jeho zdraví a postavení v romské rodině

Autor Zdeňka Hečková
Název organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
Rok vydání 2017
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Předkládaná bakalářská práce se zabývá postavením romského dítěte v rodině a jeho zdravím. Teoretická část se zabývá výkladem základních pojmů Romství - tzn. termínem romipen, Rom, sociálním vyloučením, romským etnolektem češtiny. Dále se teoretická část věnuje historii Romů, která je rozdělená do šesti podkapitol. První se zabývá, migrací Romů do Evropy, druhá uvádí příchod Romů do českých a slovenských zemí. Třetí se vztahuje k období první Československé republiky. Čtvrtá se věnuje Holocaustu Romů v letech 1939–1945. Pátá část se věnuje Romům v období v 1945–1989 a šestá část popisuje vývoj v této oblasti po roce 1989. Teoretická část pokračuje shrnutím zdraví, stravování a nemoc u Romů. Cílem práce bylo popsat zdraví a sociální situaci romského dítěte v romské rodině. Výzkumný soubor byl vytvořen z pěti rodin a kritériem pro tento soubor byl věk dětí od 5 do 18 let. Výsledky výzkumu přinesly souhrn informací o integraci romského dítěte ve školním prostředí a o jeho sociálním zařazení a dále informace o jeho zdraví.
Klíčová slova Rom, romské dítě, postavení v rodině, sociální situace, sociální vyloučení, zdraví
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AN Psychologie, AQ Bezpečnost a ochrana zdraví
Email na řešitele tomanova@zsf.jcu.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1513096807.pdf
Instituce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů