Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Povinná tělesná výchova z pohledu učitele a žáka

Autor Bc. Lukáš Hoza
Název organizace Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu
Rok vydání 2016
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Tato diplomová práce se zabývá pohledem učitele a žáka na povinnou tělesnou výchovu. Práce se věnuje obsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Podrobněji je zaměřena na vzdělávací oblast Člověk a zdraví a doporučenou náplň hodin tělesné výchovy. Zabývá se osobností učitele, didaktickými řídícími styly a také motivací. Výzkumné šetření probíhalo formou dotazníku. Ten byl sestaven jak pro žáky, tak pro učitele. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 157 žáků devátých tříd různých základních škol a deset jejich učitelů tělesné výchovy. Práce dále zjišťuje vztah mezi učiteli a žáky a vztah žáků k povinné tělesné výchově. Práce se zaměřuje na náplň a pestrost hodin a také na oblíbenost jednotlivých pohybových aktivit v rámci výuky.
Klíčová slova povinná tělesná výchova, učitel, výuka, žák
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AK Sport, aktivity volného času, AM Pedagogika a školství
Email na řešitele mareckova@fsps.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1511455572.pdf
Instituce Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez