Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Možnosti a překážky zavádění biopotravin do školního stravování na Klatovsku

Autor Eliška Neumayerová
Název organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta
Rok vydání 2017
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Ve své práci se autorka zaměřila na možnosti a překážky zavádění biopotravin do školních stravovacích zařízení a na zjištění spokojenosti strávníků. V teoretické části je popsán rozsah a struktura ekologického zemědělství, produkce, distribuce a užití bioproduktů v České republice a v regionu Klatovsko. Je kladen důraz na spotřebu biopotravin, způsoby jejich prodeje a na nabízený sortiment. Dále jsou zde zmíněny faktory a prostředky, které ovlivňují využití biopotravin ve stravovacích zařízeních. V praktické části bylo provedeno dotazníkové šetření ve vybraných školních stravovacích zařízeních a školách na Klatovsku. Byly sledovány názory žáků základních škol a středních škol na stravovací zařízení, pestrost nabídky jídel, přístup zaměstnanců nebo na případné nedostatky, které by se měly zlepšit. U zaměstnanců stravovacích zařízení se zjišťovalo využití místní produkce, biopotravin a sezónních potravin v jídelníčcích.
Klíčová slova biopotraviny, distribuce, ekologické zemědělství, jídelníček, školní stravování
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele volakova@zf.jcu.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1511455105.pdf
Instituce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez