Změnit jazyk:

Školní psycholog na SŠ a jeho spolupráce s učiteli

Autor Pavla Hažmuková
Název organizace Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Rok vydání 2015
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Bakalářská práce je zaměřena na spolupráci školního psychologa s učiteli. V teoretické části je definován vědní obor školní psychologie a osobnost školního psychologa. Kromě toho jsou zde popsány jeho služby, náplň práce a kompetence. Hlavním cílem teoretické části je poukázat na formy spolupráce učitelů se školními psychology, v jakých situacích spolu spolupracují nejčastěji, jak jejich spolupráce probíhá. Jsou zde zmíněny možné obavy, výhody či nevýhody při spolupráci s učiteli. Metody použité pro zpracování teoretické části jsou studium odborných literárních zdrojů, pedagogických časopisů, tvorba výpisků a jejich analýza, srovnávání a syntéza. Hlavním cílem praktické části je zjistit, jak školní psychologové vnímají spolupráci s učiteli na středních školách, jaké byly jejich profesní začátky, ve kterých případech spolu spolupracují nejčastěji a jak tato spolupráce probíhá. Je zde uvedeno, co je pro psychology nejdůležitější ve spolupráci s učiteli. Metoda použitá pro zpracování praktické části je rozhovor. Respondenty jsou školní psychologové z vybraných středních škol Jihomoravského kraje a kraje Vysočiny.
Klíčová slova klima školy, kompetence, spolupráce, školní psycholog, učitel
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství, AN Psychologie
Email na řešitele czv@mendelu.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1508774772.pdf
Instituce Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez