Změnit jazyk:

Socializace dítěte do role žáka

Autor Bc. Michaela Fialová
Název organizace Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd, Sociální pedagogika a poradenství
Rok vydání 2016
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Diplomová práce se zabývá tématem socializace dítěte do role žáka mateřské školy. V rámci socializace jsou zkoumány zejména role dětí v jednotlivých skupinách a procesy s nimi související. Hlavním cílem práce je popsat méně probádané poznatky v oblasti socializace dětí do role žáka, zejména do role ve skupině. Hlavními zkoumanými faktory jsou role dětí, strategie vyjednávání a pravidla. Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická a vymezuje základní pojmy, mezi které náleží předškolní věk, hra a socializace. Druhá část je zaměřená empiricky, uvádí výsledky výzkumného pozorování a zároveň odpovídá na výzkumné otázky.
Klíčová slova hra, komunikace, mateřská škola, předškolní věk, socializace, vrstevnické prostředí
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství, AN Psychologie
Email na řešitele pedagogika@phil.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1508774398.pdf
Instituce Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd, Sociální pedagogika a poradenství
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez