Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Elektronické žákovské knížky z pohledů pedagogů a rodičů

Autor Dana Hlaváčková
Název organizace Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání
Rok vydání 2016
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Bakalářská práce popisuje a porovnává elektronickou a klasickou formu hodnocení prospěchu žáků na základních a středních školách. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje hodnocení prospěchu žáků obecně, metody a formy hodnocení a zabývá se také výhodami, nevýhodami a porovnáním těchto metod a forem. Praktická část obsahuje výzkumnou metodu formou rozhovorů. Tato metoda byla zvolena kvůli snadnému vyhodnocení a přehlednosti relevantních výstupních dat. Rozhovory budou probíhat především s pedagogy vyučujícími na vybrané ZŠ a SŠ ve Znojmě a s rodiči žáků. Pomocí tohoto výzkumu bude zjištěno, jak jsou s tímto systémem spokojeni pedagogové a rodiče žáků.
Klíčová slova hodnocení, pedagog, rodiče,žák, žákovská knížka
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství, FK Gynekologie, porodnictví
Email na řešitele jachymiakova@ped.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1506345664.pdf
Instituce Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez