Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Pozitivní rodičovství - výchova bez používání trestů

Autor Lenka Neuhöferová
Název organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Katedra pedagogiky
Rok vydání 2016
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Práce se zabývá popisem fenoménu výchovy bez trestů a samotným pozitivním rodičovstvím, jež se danou výchovou zabývá. Vymezuje základní pojmy a definice potřebné pro pochopení daného tématu. Popisuje základní styly rodinné výchovy a vymezuje nevhodné výchovné metody. Odpovídá na otázku proč je užití direktivních metod ve výchově neefektivní. Popisuje další výchovné styly zabývající se výchovou bez užití trestů. Také se zabývá problémem výchovy bez trestů ve vztahu k psychologii morálního vývoje dítěte a k etické otázce problému. Práce je přínosem pro vychovatele a rodiče, jelikož předkládá popis a shrnutí základních výchovných metod bez užití trestů, od kterých se v dnešní společnosti stále více upouští a je tedy důležité vědět, jak ve výchově postupovat bez trestání.
Klíčová slova metody výchovy, pozitivní rodičovství, rodinná výchova, stanovení hranic, výchova bez trestů
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství, AN Psychologie
Email na řešitele dekanat@tf.jcu.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1506345203.pdf
Instituce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Katedra pedagogiky
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez