Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Srovnání dětských skupin s mateřskou školou

Autor Veronika Marková
Název organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra veřejného a sociálního zdravotnictví
Rok vydání 2016
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Bakalářská práce porovnává dětské skupiny a mateřské školy. Cílem práce bylo porovnání hygienických požadavky na prostory a provoz, a také podmínek pro vzdělávací aktivity v dětské skupině či mateřské škole. Teoretická část se věnuje významu předškolního vzdělávání, vznikem a vývojem předškolních zařízení a péčí o dítě v dětských skupinách nebo mateřských školách. Popisuje rozdíly ve stravování, počtu a věku dětí, vzdělávacím programu a hygienickými požadavky na prostory a provoz těchto zařízení. Ve výzkumu byly zjišťovány rozdíly ve stravování dětských skupin a mateřských škol. Zásadní odchylka je ve skutečnosti, kdy dětské skupiny nejsou povinny poskytovat stravovací služby. Tato povinnost potom přechází na rodiče dětí, kteří donáší domácí stravu do zařízení. Dalším faktem je, že v dětských skupinách nemusí probíhat vzdělávací program.
Klíčová slova dětská skupina, mateřská škola, předškolní vzdělávání, předškolní instituce, raná péče
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele klimova@zsf.jcu.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1500464988.pdf
Instituce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra veřejného a sociálního zdravotnictví
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez