Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Role prarodiče v rodině z pohledu současných vysokoškoláků

Autor Lenka Zelenková
Název organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie
Rok vydání 2015
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Bakalářská práce se zabývá postavením prarodiče v rodině pohledem mladé generace reprezentované studenty vysoké školy. Teoretická část je zaměřena na rodinu, vícegenerační soužití a postavení prarodiče ve společnosti. Popisuje význam prarodičů pro děti a jejich rodiče, ale také význam vnoučat pro prarodiče. Zaměřuje se také na mezigenerační vztahy a mezigenerační konflikty, ke kterým může ve vícegeneračním soužití docházet. Praktická část pak přináší výsledky kvantitativního výzkumu u současných vysokoškoláků. Cílem bakalářské práce je zjistit, pomocí dotazníkového šetření, názory studentů na postavení prarodiče v rodině a názory na vícegenerační soužití včetně výhod či nevýhod, které toto soužití přináší.
Klíčová slova generace, mezigenerační vztahy, prarodiče, rodina, role prarodiče, vícegenerační soužití
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele evamich@pf.jcu.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1495626926.pdf
Instituce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez