Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Proběhla konference „Politika (není) pro mladý“

Autor: JH | Datum: 30. 6. 2018

V Brně proběhla 1. 6. 2018 konference „Politika (není) pro mladý, určená mladým lidem, učitelům, zástupcům organizací i akademikům. Pořádal ji Institut pro výzkum dětí, mládeže a rodiny Masarykovy univerzity ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže. Nejprve byla představena nejnovější data o participaci mladých lidí a rozvoji jejich občanských kompetencí, ve dvou panelech pak kromě dat panelisté vyjadřovali také své interpretace a názory. Tematické workshopy nabídly praktické příklady. Konference byla zahájena představením výsledků projektu CATCH-EyoU: Constructing Active Citizenship with European Youth. Projekt probíhal od roku 2015 v osmi evropských zemích, včetně zemí západní Evropy. Byl mezioborový a používal také různé metody získávání dat i jejich analýzy, od dotazníků, přes rozhovory a případové studie škol i projektů až po intervence ve školách. Věnoval se postojům mladých lidí a způsobům jejich zapojování do politiky, hledal odpověď na otázku, co ovlivňuje mladé lidi v jejich postojích a aktivitách na národní i Evropské úrovni. Zajímavé je zjištění, že se čeští mladí lidé ve svých postojích od mladých v západní Evropě zásadně neliší. Oproti dřívějšku, kdy byla pod vlivem režimu důležitou hodnotou pouze práce, dnes se dostávají do popředí i hodnoty, jako je smysluplné trávení volného času nebo mezilidské vztahy. Výzkum ukázal, kolik procent mladých lidí je pasivních, kolik je „digitálně aktivních“, kolik v tzv. „stand by“ režimu, tedy aktivních v případě, že pociťují, že si to okolnosti už žádají, a kolik zcela aktivních. Zároveň popsal, jaké jsou překážky, brzdy a příležitosti participace a jak na rozvoj politické participace mládeže může působit škola a kde a v čem jsou její limity. Důležité je zjištění, že lokální participace je pozitivní pro participaci národní a že pocit národní identity posiluje pocit té evropské.

Klíčová slova: participace, národní identita, evropská identita, mládež
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez