Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Šetření na téma děti, sociální sítě a věková hranice k online účtům

Autor: JH | Datum: 30. 6. 2018

Česká rada dětí a mládeže se rozhodla realizovat toto krátké a rychlé reprezentativní šetření postojů dětí a jejich vnímání sociálních sítí a bezpečnosti po schválení návrhu zákona o zpracování osobních údajů. Vláda ČR nečekaně koncem března 2018, a v rozporu s původní předlohou, schválila navýšení věkové hranice na 15 let pro možnost samostatného zřizování účtů či profilů online – včetně třeba e-mailu či sociálních sítích. ČRDM nepodceňuje rizika a nebezpečí, které internet pro děti může představovat a bohužel také občas přináší. Nicméně i z praxe bylo zřejmé, že velká část dětí je na sociálních sítích mnohem dříve i než od možných 13 let v souvislosti s implementací evropské GDPR i pravidly některých sociálních sítí. Proto chtěla ČRDM tímto aktuálním šetřením přinést do veřejné diskuze i reprezentativní pohled dětí na situaci a také lepší pochopení reálné situace českých dětí na sociálních sítích. Nicméně cílem nebyl komplexní výzkum, spíše rychlé odpovědi, na které stačily omezené možnosti. ČRDM tak chce napomoci i naplňování práva dětí být slyšet a být zastoupen v otázkách, které se jich týkají, jak vyplývá i z Úmluvy o právech dítěte, a to i v celospolečenských a legislativních otázkách. Občanský zákoník i ve vztahu k rodičovské odpovědnosti má o dítěti starším dvanácti let za to, že je schopno informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a ten sdělit, k čemuž pak musí přihlížet třeba i rozhodování soudů. Více na http://crdm.cz/clanky/aktuality/pruzkum-crdm-na-tema-deti-a-socialni-site/

Klíčová slova: sociální sítě, věková hranice, online účty
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez