Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Exkluzivní výzkum mezi mladými lidmi: Jak dnes žijí věřící v ČR?

Autor: admin | Datum: 30. 4. 2018

Co sledují mladí věřící lidé z ČR na internetu? Jak tráví svůj volný čas? Jak praktikují svou víru? Jaké projekty a témata z oblasti církevního učení jsou pro ně zajímavé? Jaké vyznávají hodnoty? Jak se jejich názory vyvíjejí v čase? Odpovědi na tyto a další otázky hledal výzkumný tým pod vedením Jana Balíka a Jana Čapka, který se ptal 1900 účastníků Celostátního setkání mládeže 2017 v Olomouci. K jakým závěrům dospěli? Mladí čeští věřící mají hodnotový žebříček upřednostňující Boha a rodinu, pohled na sexualitu odpovídající tradičním hodnotám a příklon k altruismu, odpovědnosti a duchovním hodnotám. Více informací na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180420exkluzivni-vyzkum-mezi-mladymi-lidmi-jak-dnes-ziji-verici-v-cr a ve zprávě v registru výzkumů.

Klíčová slova: mladí věřící, církev
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez