Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Nová metodická příručka MPSV vzbudila diskuzi o právech mladých

Autor: admin | Datum: 30. 4. 2018

Nová příručka Ministerstva práce a sociálních věcí pro kurátory pro děti a mládež vzbudila zájem médií i odborné veřejnosti. Údajně dává mladým lidem od 15 let věku větší práva než doposud. Diskutovanými se stala především doporučení ohledně respektování názorů dětí starších 15 let ohledně jejich vlastního rozhodnutí jít studovat či pracovat. Orgány sociálně-právní ochrany dětí byly dříve zvyklé zasahovat direktivněji v těchto otázkách a dle informací z médií (např. iDnes) to řadu z nich pobouřilo. Obecně se nicméně nezdá, že by příručka byla v rozporu s Úmluvou o právech dítěte a může tak naopak být krokem k většímu prosazování práv dětí a mladých lidí a jejich dodržování ze strany orgánů státních služeb. Dle médií příručka měla kritizovat i veřejná ochránkyně práv, nicméně ta tuto mediální informaci následně vyvrátila s tím, že se příručkou pouze zabývala, nicméně nevynesla žádné hodnotící stanovisko.

Klíčová slova: práva dětí
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez