Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Zakousněte se do knihy

Autor: Klára Smolíková, Portál 2017 | Datum: 19. 12. 2017

Soubor pracovních listů je určený pro žáky 1. až 3. tříd. Jednotlivé úkoly směřují k podpoře čtenářství a k rozvoji pozitivní vazby na knihy, ale i k podpoře čtení s porozuměním a rozvoji slovní zásoby. Každý pracovní list doplňuje na druhé straně metodika, legenda a další náměty.

Klíčová slova: čtenářství, kniha, slovní zásoba
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez