Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Muzikoterapie a edukace

Autor: Marie Beníčková, Grada 2017 | Datum: 29. 11. 2017

Toto je první publikace na českém trhu zaměřená na problematiku výchovy a vzdělávání s pomocí hudby a psychosomatické muzikoterapie. Autorka se zamýšlí nad alternativními metodami výuky, nad možnostmi jejich uplatnění v praxi a propojení se současným stavem českého školství. Součástí knihy je popis psychosomatické muzikoterapie a metod, které jsou používány při řešení problémů ve školním i mimoškolním prostředí.

Klíčová slova: muzikoterapie, edukace, výchova
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez