Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Agresivní dítě? Systemické řešení problémového chování

Autor: Anton Hergenhan, Portál 2017 | Datum: 29. 11. 2017

Kniha řeší agresivitu dětí. Zkoumá příčiny,  které vedou k problémovému chování. Dívá se na agresivitu z širší perspektivy, inspiruje k otázkám nad chováním konkrétního dítěte i ke hledání odpovědí. Kniha obsahuje řadu příkladů z praxe a osloví rodiče i pedagogy dětí, které se projevují agresí a jsou obtížně zvladatelné.

Klíčová slova: agresivita, problémové chování, příčiny
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez