Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Autismus - Jak pracovat s dětmi a dospívajícími s poruchami AS

Autor: L. Cottini - G. Vivanti, Logos 2017 | Datum: 31. 10. 2017

Průvodce realizací inkluzivního vzdělávání pro pedagogy v mateřských a základních školách, pro terapeuty a rodiče dětí s autismem. Publikace je rozdělena do tří knih. V teoretické části Průvodce jsou shrnuty dosavadní znalosti o poruchách autistického spektra a osvětleny metodologické principy, které tvoří základ edukační intervence, a také různé aspekty dětí s autismem. Navazující Pracovní knihy 1 a 2 nabízejí bohatou škálu praktických materiálů rozdělených do oblastí potřebné intervence.

Klíčová slova: autismus, inkluzivní vzdělávání, intervence
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez