Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Děti a emoce

Autor: Vojtěch Černý, Kateřina Grofová, Edika 2017 | Datum: 25. 7. 2017

Tato kniha je určena rodičům a pedagogům, kteří vychovávají děti a ovlivňují tak jejich emocionální život. Rodina se čtyřmi dětmi nám svým prostřednictvím představuje nejdůležitější emoce. Kniha ukazuje rodičům i pedagogům jak rozvíjet u dětí zvídavost, otevřenou mysl, sebedůvěru a sebepřijetí, zvládání strachu a dalších silných emocí.

Klíčová slova: děti, emoce, pedagog, rodiče