Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Školní zralost a její diagnostika

Autor: Jiřina Bednářová a kolektiv, Portál 2017 | Datum: 25. 7. 2017

Kniha je určena zejména pedagogům mateřských škol a prvního stupně základních škol. Věnuje se tématu připravenosti dítěte na vstup do základní školy a tomu, co pro její optimální úroveň mohou udělat mateřské školy. Kniha obsahuje charakteristiku předškolního dítěte jak po stránce vývoje kognitivního, sociálního a motivačně-volního vývoje, tak po stránce hry a vývoje emocionálního.

Klíčová slova: mateřská škola, školní zralost, vývoj