Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Povíme vám o dysortografii a dysgrafii

Autor: Aleš Čuma, Jarmila Burešová, Edika 2017 | Datum: 28. 5. 2017

Tato kniha je určena dětem, které mají potíže s dysgrafií či dysortografií. Je určena také jejich rodičům, učitelům nebo kamarádům. V knize vystupují dva školáci - chlapec se potýká s dysgrafií, dívka s dysortografií. Oba školáci se svým vyprávěním snaží přiblížit problémy, se kterými se děti s těmito poruchami běžně potýkají.

Klíčová slova: dysgrafie, dysortografie, potíže